Bellmunt

Nom Bellmunt
Model Davis Vantage
Localització Sant Pere de Torelló - Osona (Barcelona)
Espai natural Osona
Coordenades 42º06'05''N - 2º17'38''E
Altitud 1241
Observador meteoguilleries
Adreça
Propietari Mirador de Bellmunt
Pàgina web www.miradordebellmunt.cat
Alta 04/09/2015 23:59
Temperatura Sensor Davis a 10 metres.
Humitat Sensor Davis a 10 metres.
Pressió At Sensor Davis a la consola
Vent Sensor Davis a 12 m.
Precipitació Sensor Davis a 10 m.