Les Masies de Roda

Nom Les Masies de Roda
Model Campbell Scientifics CR310
Localització Les Masies de Roda - Osona (Barcelona)
Espai natural Ter
Coordenades 41°59'24''N - 2°18'23''E
Altitud 450
Observador meteoguilleries
Adreça observatori@meteovilatorta.cat
Propietari Ajuntament Masies de Roda
Pàgina web http://www.lesmasiesderoda.cat/public/
Alta 01/08/2016 23:59
Temperatura Sensor Campbell CS 215 a 1,5 metres en abric homologat
Humitat Sensor Campbell CS 215 a 1,5 m. en garita homologada
Pressió At Sensor CS106 Vaisala PTB110
Vent Anemómetre Young 03002 Wind Sentry
Precipitació Pluviómetre Young 52203 0.1 mm. calefactat
Radiació Piranòmetre Campbell CS 301
Temperatura sòl 10 cm Sensor temperatura del terra Campbell CS 107
Temperatura sòl a -15 cm Sensor temperatura del terra Campbell CS 107