Queralbs (Ripollès)

Nom Queralbs (Ripollès)
Model Davis Vantage
Localització Queralbs - Ripollès (Girona)
Espai natural Parc natural de les capçaleres del Ter i el Freser
Coordenades 42°20'56''N-2°9'41''E
Altitud 1241
Observador meteoguilleries
Adreça observatori@meteovilatorta.cat
Propietari Ajuntament Queralbs
Pàgina web http://www.ajqueralbs.cat/
Alta 03/03/2017 23:59
Temperatura
Humitat Sensor Davis a 1,5 metres.
Pressió At Sensor Davis a la consola
Vent Sensor Davis a 6 m.
Precipitació Sensor Davis a 1,5 metres.
Radiació