ESTACIONS METEOROLÒGIQUES MUNICIPALS HOMOLOGADES

Dades meteorològiques actuals

Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar
Població Ara Màx. Mín. Ara Màx. Mín. Ara Màx. Mín. Ara Màx. Avui Mes Any Ara (W/m) Dia (Mj/m)